Voel je vrij

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, aantekeningen maak en een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid op dat moment en aantekeningen over de uitgevoerde behandelingen. Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toestemming hebben tot uw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

AVG

De volgende gegevens worden vastgelegd:

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.
  • Persoonlijke gegevens: zoals geboortedatum, staat van gezondheid, klachten en wensen. Ook noteer ik wat we hebben besproken met betrekking tot de behandeling(en).