Voel je vrij

Voorwaarden

Cliënt wordt vooraf volledig ingelicht over de mogelijkheden die Nicolien Bröring bij haar werkzaam-heden als bewustzijnstherapeut kan bieden.
Client heeft de vragen op het intake formulier naar waarheid ingevuld en ook de vragen die tijdens het intakegesprek zijn gesteld naar waarheid beantwoord. Ook deelt cliënt alle relevante informatie m.b.t. zijn/haar gezondheid.


Cliënt is zich ervan bewust dat het resultaat van de behandeling (coaching) onder meer afhankelijk is van zijn/haar eigen inspanning. Ook is er geen sprake van resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan de zijde van Nicolien Bröring.
Touch of Matrix is niet geschikt of bedoeld als vervanging van acute medische interventie. Touch of Matrix is een gereedschap of middel, niet het enige middel. Touch of Matrix sluit geen enkel ander middel uit.
Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. Touch of Matrix therapievorm neemt geen impliciet of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

Disclaimer

Nicolien Bröring onthoudt zich van uitspraken doen over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. ze doet geen uitspraken over vakgebieden buiten Touch of Matrix en heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of mediatie te doorkruisen.


Hoewel Touch of Matrix fantastische resultaten heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met Touch of Matrix doet.

Behandelingen

Wanneer de afspraak is gemaakt ontvangt cliënt een intakeformulier. Deze stuurt cliënt terug voordat de eerste behandeling plaatsvindt.
Bij het aangaan van een traject wordt vooraf de factuur per e-mail verstuurd en deze wordt per omgaande na de derde behandeling voldaan. Losse behandelingen worden per sessie per e-mail gefactureerd. De cliënt betaalt per omgaande het bedrag.

Afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande worden geannuleerd. Niet nagekomen afspraken worden gewoon in rekening gebracht.